Home

Over

HOUMACO CVBA (Houtlandse Machine Coƶperatie) werd halfweg 2009 opgericht met het doel
om de machinekosten van de aangesloten boeren/leden te verminderen door samen te werken.
Houmaco koopt, op aangeven van hun leden, machines aan en die worden door de leden
gebruikt om de werken op hun landbouwbedrijf uit te voeren.
Machines reserveren gaat via de website en worden afgehaald op
en teruggebracht naar een centrale stelplaats.

Wie

Houmaco leden

Enkele machines

machine1 machine2 machine3 machine4 machine5 machine6